Κλεισούρας 7
144 52-  Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα – Ελλάς

τηλ. (0030) 210 2582812 – (0030) 210 2582816
fax (0030) 210 2582813 e-mail: info@depend.gr